در این لحظه انگلیسی - آلمانی واژه نامه تعدادی از 127,024 کلمات در انگلیسی و نیز 1,353,738 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 24,245,721 جستجو کلمات / عبارات، میان 128,503 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - آلمانی فرهنگ لغت، انگلیسی، آلمانی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-آلمانی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به englischdeutscheswoerterbuch.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0149 / 0.0087 (21)
بازگشت به ابتدای صفحه