127,024 բառեր. 1,353,738 Թարգմանություններ է.
24,245,721 բառերը / արտահայտությունները, 128,503 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englischdeutscheswoerterbuch.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0165 / 0.0108 (21)
Վերադառնալ սկիզբ